PER-ERIK HAGDAHL

PER-ERIK HAGDAHL
Bildkonstnär, tecknare, grafiker. Född 1929 i Stockholm död 1982. Han studerade vid Konstakademien.
Representerad: Nordiska Muséet och Moderna Muséet i Stockholm.