PETER JAKOBY

PETER JAKOBY
Bildkonstnär och grafiker. (PETER Jabbagy). Född 1941 i Budapest. Utbildning: Han studerade i Budapest, vid Valand i Göteborg och Skånska Grafikskolan. Studieresor i Italien, Österrike, Norge, där han även haft utställningar. Målar i naturalistisk stil landskap, samt fantasiporträtt av kvinnogestalter. Representerad: Svenska konsulatet i Wien, Sparbanken i Skåne, Statens järnvägar, Malmö kommun och Uddevalla kommun.