PÄR OLSSON

PÄR OLSSON
Målare, tecknare och amanuens vid Kulturhistoriska museet i Lund. (PÄR Axel). Född 23 september 1885 i Göddelöv, Malmöhus län, död 22 juni 1925 i Lund. Han var från 1913 gift med konstnären Maja Olsson. Olsson blev student i Lund 1905 och fil. dr i Uppsala 1922, han var från 1908 amanuens vid Kulturhistoriska museet i Lund. Som konstnär har han utfört ritningar till möbler och konstindustriföremål, exlibris och illuminerade böcker. Tillsammans med Gösta Adrian-Nilsson ställde han 1907 ut på Lunds universitets konstmuseum. På Skånes konstförenings utställning i Malmö 1916 deltog han med tre teckningar. I sin vetenskapliga forskning ägnade han sig framför allt för Skånes borgar.
Bild- Illustration med dödskallar och riddare- blandteknik på papper, osignerad. 48 x 27,5 cm.