BAENGT DIMMING

BAENGT DIMMING
Bildkonstnär, grafiker och tecknare. Född i Göteborg 17 april 1919, död i Grebbestad 2004. Han studerade på Valand i Göteborg, samt i Paris vid Académie Julian och Sorbonne (från 1949). Han tilldelades Slöjdföreningens silvermedalj 1940. Separat- och samlingsutställningar bland annat i Paris, Oslo, Göteborg, Stockholm, Malmö, samt ett flertal svenska orter. Offentliga utsmyckningar i Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Apotekarnas vattenfabrik i Göteborg, Stala bygdegård i Bohuslän. Representerad bland annat i HM Konungens samlingar, på Nationalmuseum, Östergötlands länsmuseum, Ystads konstmuseum, Göteborgs konstmuseum, samt samlingar i Paris, Chicago, Oslo, Helsingfors, Frankfurt och Buenos Aires. Dimming var en av medlemmarna i Arildsgruppen och aktiv vid Konstnärshuset i Arild, samt deltog i Konstnärernas Samarbetsorganisation (KSO). Han var även medlem i Göteborgs Konstnärsklubb och KRO, SvK. Dimming målade de tavlor som GrebbestadsPrinsarna utsåg till Prinstavlor 1990 och 1998. Målade landskap. Bland hans arbeten märks målningar i Länsstyrelsens lokaler i Göteborg. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Borås, Linköping och Ystads muséer, i H.M.K. samt i Paris och Pau.