RAGNAR FALK

RAGNAR FALK
Bildkonstnär och grafiker. (RAGNAR Emanuel). Född 1903 i Göteborg, död 1977. Utbildning: Slöjdföreningens skola. Han målade närmast expressionistiska porträtt, figurmotiv och landskap. Representerad: Göteborgs Konstmuseum.
Bild: Landskapsmotiv, olja.