RICHARD SCHNEIDER

RICHARD SCHNEIDER
Bildkonstnär och illustratör. (Signatur Carl Julius). Född 6 maj 1927 i Dresden, död 12 oktober 2017. Utbildning: Konstakademien i Dresden samtidigt som han gick på cirkusskola och lärde sig gå på lina. Efter andra världskriget hamnade han i Sverige och arbetade som cirkusartist. Samtidigt ägnade han sig åt att teckna lanskap, med motiv från Åsljunga, något från Råå och övriga delar av Skåne, porträtt, samt flygplan. Han har haft många strängar på sin lyra. Han var spaningsflygare i tyska Lutfwaffe under kriget. Flyg har spelat en viktig roll i hans liv. Det märks också i motiven. Flygplan från olika epoker har han gett nytt liv på oljeduken. Skånska flygflottiljen F10 kom att anlita honom vid flera olika tillfällen. På utställningen i Örkeljunga 2005, säger den 79-årige konstnären- "Det här är sista utställningen". Det blir ingen nyproduktion efter detta, efter nästan 60 år som konstnär. Offentlig utsmyckning: på ett flertal flygflottiljer runt om i världen.
Bild: Stridsflygplan.


Mer info om RICHARD SCHNEIDER»