JOHAN RICHTER

JOHAN RICHTER
Bildkonstnär. Född i Stockholm 1665, död i Venedig 1745. Son till Hans Richter. Han var medhjälpare åt Johan Sylvius på Drottningholm 1686-1690 och studerade sedan i Italien. Från Venedig målade han flera landskapsvyer, av vilka ett par finns i Nationalmuseum i Stockholm.