ROLAND OHLSSON

ROLAND OHLSSON
Bildkonstnär, skulptör och grafiker. Född 1944. Utbildning: Börje Hovedskoues målarskola 1965-1970, samt i stenskulptur för Svenrobert Lundqvist, Gotland 1989. Han är kolorist med kraft, ljus och rörelse. Han hämtar sin inspiration från alla livets möjligheter, havet, landet, staden eller människorna. Han gör bilder. Ljus och mörker, det färgstarka och det antydda, det djärva och det romantiska blir till skapelser med tydlig karaktär. Separatutställningar: på Galleri Prisma, Konstnärshuset i Varberg, Galleri HP, Galleri Viktoria i Halmstad, Stadshuskuben i Falkenberg, Hadeslev, Danmark. Galleri 17 2003.Lidingö, Se- Var 2004. Konstliv Halland 2007. Samlingsutställningar: i konsthallar, konstnärs, stads och kulturhus, Kristianstad och Halmstads muséer. Han har gjort ett flertal offentliga utsmyckningar.
Representerad: Statens Konstråd, i samlingar i Göteborgs stad, i Varberg, Halmstad, Kungsbacka, Falkenberg och Kristianstad. Arbetsprojektpengar från Statens Kulturråd. Stipendier: Varbergs kulturstipendium 1977, Debutantstipendiet Höstsalongen, Halmstad, 1985, Hallands läns kulturstipendium 1987.
Bild: Från utställningen på Lidingö Stadshus 2003.