ROLF VALINDER

ROLF VALINDER
Bildkonstnär. (ROLF Ingemar). Född 1938 i Göteborg. Autodidakt. Han är mest verksam i Bohuslän, varifrån han återger havets skiftningar och landskapets idyll. Han målar också med förkärlek motiv från Norrland. Han skapar förtätade, dramatiska bilder i tung kraftfull form och färg som spänner över ett stort register. Representerad i ett flertal kommuner och landsting.
Bild sökes.