ROLF JOHANSSON

ROLF JOHANSSON
Bildkonstnär. (ROLF Lennart). Född 1929 i Borås. Han studerade vid slöjdföreningens skola i Göteborg. Han målar landskap, kustlandsmotiv och stadsbilder i olja. Utställningar: Antikmässan i Göteborg. Representerad: i privata och offentliga samlingar, Trygg-Hansa.