SAM UHRDIN

SAM UHRDIN
Bildkonstnär. ( Samuel ). Född 1886 i Siljansnäs, Dalarna, död 1964 i Stockholm. Han studerade på Caleb Althins målarskola och Konstakademien i Stockholm. Han har mestadels målat porträtt, folk och interiörer, från Dalarna, samt porträtt för Svenska Akademiens räkning, såsom K. Södervall, Esaias Tegnér, Gottfrid Billing, Sven Hedin och Selma Lagerlöf, dessutom konung Gustaf, professor Manne Siegbahn. Koloriten i allmänhet mörk, ansiktsdragen skarpt markerade. Representerad: Uppsala Universitetsbibliotek.