SÖLVE OLSSON

SÖLVE OLSSON
Bildkonstnär, tecknare, född 1929 i Helsingborg. Han studerade för Otte Sköld och vid Academie Libre i Stockholm, Konstakademien i Köpenhamn, samt Konstakademien. Han har varit medarbetare vid P. Celsing arkitektkontor. Han målade landskap, figurkompositioner och porträtt.
Utställningar: Stockholmspostens konstförening 1948.
Offentlig utsmyckning: Färgsättning Riksdagshuset Sergelstorg, filmhuset Gärdet, Carolina biblioteket Uppsala.
Han har skrivit en bok, Ljus i konstmuséer som gavs ut av Arkus 2004. Det är en uppfordrande läsning om ljusets användning vid skilda tider i olika muséer i västvärlden och dess effekter på upplevelsen av konsten.