SONJA FOGELBERG

SONJA FOGELBERG
Bildkonstnär och tecknare. (SONJA Helene). Född 1934 i Jönköping. Brorsdotter till G. Fogelberg. Utbildning: G. Fogelberg, i Paris och Tyskland. Hon har målat stadsmotiv med humoristiskt betonade figurer, samt figuriner och barnmotiv. Arbetat företrädesvis i olja och akvarell, samt med finstämda teckningar. Utställningar: i Sverige och utomlands. Representerad: H.M.K samlingar, samt i många privata och offentliga samlingar.