STANISLAVV DOBRONIAK

Bildkonstnär, grafiker, född 1923 i Lodz, Polen. Studier vid Konsthögskolan, Polen 1946-1950. 1959 övergår han från figurativt till abstrakt. 1964, får han l:a pris i konstförlaget /GPD/ tävling i Polen och 1966, 3:e pris i internationella konsttävlingen för F N., New York. Efter postverkets pristävling utvaldes hans förslag "FRED" till frimärksförlaga 1982. Deltagit i många konstutställningar i Polen och Sverige. bl.a. Polska konsten 20 år i Warszawa.
Vårsalongen Liljevalchs konsthall Stockholm, även Le Salon des Nations Paris, Kompositionell teckning Review L.A.
Representerad: Konstmuséer, och Universitetsbibiliotek samling. Lodz Polen och Postmuséet Stockholm.