STELLA NOVA JEPSEN

STELLA NOVA JEPSEN
Bildkonstnär, tecknare, född 25 oktober 1964 på Stallarholmen. Hon studerade teckning och måleri i 5 år. Hon arbetar i huvudsak med tecknade abstraktioner och deltagit i ett flertal samlingsutställningar.
Representerad: i privata samlingar och offentliga miljöer i Eskilstuna.