STEN JERNBERG

STEN JERNBERG
Bildkonstnär och tecknare. Född 29 mars 1915 i Hagfors, död 1985. Utbildning: Börje Hovedskous målarskola i Göteborg och hos Harald Isenstein i Köpenhamn. Han arbetade som teckningslärare i Munkfors och Hagfors och målade landskap, stilleben och figurmotiv. Offentlig utsmyckning: Lindströms konditori, Uddevalla. Representerad: Värmlands museum, Statens konstråd och Statskontoret i Örebro.
Bild: Stilleben med solros, olja.