STIG August Waldemar ÅKERVALL

STIG August Waldemar ÅKERVALL
Bildkonstnär, tecknare, född 1919 i Hed Västmanland, död 1951 i Stockholm. Han studerade vid Lennart Berggrens och Otte Skölds målarskola, samt vid Konstakademien i Stockholm.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Museet i Stockholm, museum i Karlstad, Österåsens sanatorium och Svenska Statens porträttsamling.

Bild: Stilleben 1946, olja.