STINA FANT

STINA FANT
Bildkonstnär. Född Nordwall 6 augusti 1898 i Stockholm, död 19 januari 1992. Hustru till Johan Fant. Utbildning: Högre konstindustriella skolan i Stockholm 1915–1920 och vid Konsthögskolan 1922–1925 samt under studieresor till Frankrike och Italien. Utställningar: Hon medverkade i samlingsutställningarna God konst i hem och samlingslokaler på Nationalmuseum och Konst för skolor på Liljevalchs konsthall. Hennes konst består av stilleben och landskapsmålningar i olja, akvarell eller gouache samt kompositioner för kyrklig textil.