STINA Skantze CARLSON

Sign. sedan 1990 Skantze. Grafiker, född 1947 i Halland. Studier vid Hovedskous målarskola, grafiska linjen och Valands konstskola, Göteborg. Separatutställningar och samlingsutställningar över hela landet och utomlands. Stipendier bl.a. Ester Lindahls tvååriga resestipendium och Konstfrämjandets grafikpris ur Bror Ejves minnesfond.
Representerad: Göteborgs Konstmuseum, Statens samlingar, landsting och kommuner.