STURE Martin JOHANSSON

STURE Martin JOHANSSON
Bildkonstnär. Född 1922 i Väddö församling, Stockholms län. Autodidakt. Han målar expressionistiskt med ett rikt koloristiskt register.
Representerad: Landsting och kommuner i Västernorrlands län, Östergötlands län, Sveriges Allmänna Konstförening, Stockholm, Sollentuna, Solna, Jakobsberg, Uppsala och Västerås kommuner, samt Muséet i Sundsvall.