SVEN HAGMAN

Bildkonstnär och tecknare. Född i Liatorp 1941. Utbildning: Konstfackskolan i Stockholm. Målar folklivsskildringar med etnologisk saklighet, realistiska bilder från bondemiljö. Representerad: Stockholms Stadsmuseum, Nordiska muséet, Stockholm, Smålands museum, Växjö, Norrbottens museum i Luleå.