SVEN DEURELL

SVEN DEURELL
Bildkonstnär. (SVEN Alfred Otto). Född 1904 i Stockholm, död 1967 i Paris. Utbildning: på Valand i Göteborg, samt vid Konstakademien. Han målade porträtt, stilleben, västkustlandskap, samt stadsmotiv från Stockholm. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm och Göteborgs Konstmuseum.
Bild: Stilleben med prästkragar.