Sven GÖTE HALVARSSON

Sven GÖTE HALVARSSON
Bildkonstnär. Född i Gustafs 1927. Studerade för Thure Wallner i 10 år. Göte är såväl som sin lärare en skarp iakttagare av naturen. Han målar djur och naturmotiv i en mjuk men naturtrogen färgskala.