TORA THERSNER

TORA THERSNER
Tecknare, grafiker och fotograf. (TORA Johanna Ulrika). Född 1818, död 1867. Dotter till Ulrik Thersner. Hon fortsatte faderns arbete och tecknade många byggnader, som hon själv fotograferade. Vid hennes död hade 364 planscher med text utkommit av verket.
Bild: Avesta 1863, litografi.