THOROLF Kristian JANSSON

THOROLF Kristian JANSSON
Bildkonstnär. Född 1877, död 1931. Son till Kristian Jansson. Han studerade i Tyskland och blev vid faderns död dennes efterträdare som dekorationsmålare.
Representerad: i Drottningholm.