TOM JEPSEN

Tecknare, skulptör, konsthantverkare född 1954 i Bording, Danmark. Han studerade vid Eskilstuna konstskola, i trätekniker, samt gått i lära hos K.E. Lindberg. Han undervisar i konsthantverk och arbetar även som bokillustratör, exlibriskonstnär.
Deltagit i ett flertal separat och samlingsutställningar.
Representerad: Kungliga biblioteket i Stockholm, Kungliga biblioteket i Köpenhamn, i Silkeborg museum och privata konstsamlingar.