TRYGGVE ÖRN

TRYGGVE ÖRN
Bildkonstnär och tecknare.(TRYGGVE Henrik). Född 29 september 1919 i Lillehammer, Norge. Autodidakt. Han målade landskap från Bohuslän och Frankrike, stadsbilder i luftig komposition med rytmisk ordnade färgaccenter. Offentlig utsmyckning: Västra skolan Hudiksvall. Reseamanuens Konstfrämjandet 1957-1962. Intendent Bollnäs konstcentrum 1963-1966. Representerad: Moderna Muséet i Stockholm och Hudiksvalls museum.