ULF Ragnar JOHANSSON

ULF Ragnar JOHANSSON
Bildkonstnär, tecknare, grafiker. Född i Stockholm 1912, död där 1978. Son till Carl August Johansson. Han har studerat på Berggrens målarskola, Edvin Oilers målarskola, Tekniska skolan och Konstakademien i Stockholm. Han har utfört landskap från Fårö med betande djur, samt stadsmotiv och originella stilleben, som Slasktratten och Sotig panna.
Representerad:i Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet, Göteborgs Konstmuseum, Karlstad, Linköping, Statens Museum för Kunst i Köpenhamn och Ateneum, Helsingfors.
Bild: Stilleben 1942.