ULLA OLIN-FEHRM

ULLA OLIN-FEHRM
Bildkonstnär och textilkonstnär. Född 1928 i Stockholm. Utbildning: Académie Libre. Hon målar en lyriskt inåtriktad bildvärld, en symbolism där tingen ges dubbeltydiga dimensioner. Konstutställningen Var håller ni hus? som turnerade runt om i Sverige 2000. Offentlig utsmyckning: Åkersberga vårdcentral, Bergaskolan, Åkersberga, textil. Representerad: i almanacka från Floda-Gagnefs hemslöjdsförening. 2007.
Bild: Magasinet.