Mästaren VITTSKÖVLE MÄSTAREN.

Mästaren VITTSKÖVLE  MÄSTAREN.
Benämning på en till namnet okänd bildkonstnär, verksam i Skåne under 1400-talet. Var elev av Nils Håkansson och har arbetat med figurmålningar i Vittskövle kyrka, och i Torna Hällestad, daterade 1460, samt troligtvis även i Ströö kyrka.

Bild: Herodes soldater låter döda alla gossebarn. Daterat till 1460-talet.