ÅKE ÅKESSON

ÅKE ÅKESSON
Bildkonstnär, tecknare och grafiker. Född 1910 i Lund. Han studerade vid Skånska målarskolan i Malmö och i Paris.
Han skildrar den Spanska medelhavskusten med dess kubistiska byggnation. Representerad: Växjö museum, Trappan 1954, Kalmar museum, Trappgatan och Nunnor HMK samlingar.
Bild: Lyxtelegram 1956.