CARL HENRIK JENSEN CARLÉN

CARL HENRIK JENSEN CARLÉN
Bildkonstnär, tecknare, karikatyrist och reklamman. Född 1888 i Lund, död i Stockholm 1957. Han var känd under signaturen, C.C. men av samtida även kallad, Jönsson-Karlsson. Han växte upp i ett välbärgat lundahem. Fadern var ursprungligen disponent på en sockerfabrik, senare bankdirektör. Sonen visade tidigt artistisk talang, inte minst som karikatyrteckninare. Utbildning: Efter studentexamen på Spyken 1909 studerade han till arkitekt i Darmstadt. Återkommen till Sverige 1914 arbetade han också ett kort tag i arkitektyrket under Theodor Wåhlin men började parallellt utbilda sig i porträttmåleri vid Konstakademin i Köpenhamn. Under 1910-talet var han ganska flitigt verksam som porträttmålare, men efter att ha kritiserats för sin färgbehandling övergick han successivt allt mer till att teckna i svartvitt, stundtals förstärkt med enstaka färgkontraster. Några av hans bästa teckningar tillkom inom ramen för den lundensiska studentvärlden. Här medverkade han i studentpublikationer som Majgreven och Lundagård och uppträdde som snabbtecknare på kabaréer på Akademiska. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm. Karikatyrer på Grand Hotel i Lund.


Mer info om CARL HENRIK JENSEN CARLÉN»