THOMAS LARSSON

THOMAS LARSSON
Bildkonstnär. Född i Stockholm 1957. Utbildning: Kristianstad konstskola 1975-1977 och på Forums målarskola i Malmö 1983-1988. Han målar landskap, återger fruktträd i blomning, men också färg, ljus, linjer till ett eget brusande liv. Utställningar: ÖSKG samlingsutställningar i Baskemölla, 1987-2005, Galleri Holm i Malmö, Galleri Konstnärscentrum i Ronneby, Kristianstads museum, Galleri Embla i Stockholm, Galleri Ludwig i Stockholm, Galleri Garpenhus i Baskemölla, Galleri Valfisken i Simrishamn.
Representerad: Statens konstråd, Kristianstads museum, Region Skåne och Simrishamns kommun. Stipendium: Statlig arbetsstipendium och Malmö konststudio stipendium.
Medlem i Östra Skånes Konstnärsgille. ÖSKG.
Bild: Foto av Thomas Larsson.