CLAES ULLSÅKER

CLAES ULLSÅKER
Porträtt och landskapsmåleri, beställningsarbeten, grafisk design.

Bild: Vår i universitetsparken Uppsala.