STAFFAN LILJEFORS

STAFFAN LILJEFORS
Bildkonstnär och tecknare. Född 1900 på Ingarö, i Stockholms skärgård död 1982. Son till Bruno Liljefors. Utbildning: till forstmästare och var verksam som jaktvårdskonsulent från 1925. På 50- talet övergick han helt till konstnärlig verksamhet. Intresset för djur och natur grundlades i barndomen, så inriktningen var självklar. I utförandet märks hans starka känsla för naturens olika valörer och växlingar. Utmärkande är också hans säkra uppfattning om djurens beteende i såväl vila som rörelse. Viss påverkan av fadern syns i koloriten. Hade under åren flertal separatutställninar.
Bild: Björn i vinterlandskap, signerad och daterad Staffan Liljefors 68, olja på duk, 50x65 cm.