LENNART DIDOFF

LENNART DIDOFF
Bildkonstnär, författare, tecknare och pedagog. Född 1930 i Uddevalla, död 21 januari 2022. Utbildning: Han studerade för Börge Hovedskou i Göteborg på 50 och 60 talen. Tidigare Slöjdföreningens skola. Fil.kand 1979. Gift med konstnären Ann-Mari Didoff. Han har i mer än tio års tid i sitt konstnärskap ägnat sig åt att i bild översätta något av vad som drabbade människor i vårt 1900-tals mörkaste kapitel, det andra världskriget. Han har vid ett flertal tillfällen rest runt i Tyskland, Österrike och Polen och bland annat besökt olika koncentrationsläger. Hans engagemang är starkt trots att han eller hans familj inte personligen drabbades av nazisternas grymhet. Genom sina målningar vill han påminna oss om vad som hände och försöka motverka att det faller i glömska. "I det accelererande livstempot" upplever han som så många andra, alltmer det fragmentariska i tillvaron. Antikens skärvor likväl som en sten, en torkad insekt eller ett gulnat tidningsurklipp från något krig, är alla bärare av längre eller kortare tidsmoment och betydelsefulla för dem, som upptäcker dem. Hans målningar är försök att formulera upplevelser till åtkomliga meddelanden, så gripbara, att våra ögonblick förlängs en aning. Vandringsutställning: ”Och det hände sig vid den tiden”, kom att visas på en rad olika platser i Sverige. I samband med utställningen gav han ut en bok på Bokförlaget Dialogos. med samma titel. Vandingsutställning: ”Finska vinterkriget” 1989. Till många orter i Sverige, som Borås. Kristianstad och upp till Boden. Han har haft ett flertal separatutställningar 1967-2008, bl.a. Galleri Enkehuset i Stockholm 1998. Majnabben, Göteborg 2008, samt deltagit i samlings och grupputställningar. Representerad: Göteborgs Konstmuseum och Göteborgs Konstnämnd. Göteborgs Stadsmuseum. Västerås Konstmuseum. Örebro Konstmuseum. Vetlanda Konstmuseum. Bohusläns Museum, Uddevalla. Gotlands Konstmuseum. Krigsmuseet Helsingfors. Nordiskt Konstcentrum, Sveaborg, Helsingfors. Statens Konstråd. Kommuner och landsting.
Representerad med teaterteckningar: Göteborgs Stadsmuseum. Drottningholms teatermuseum. Göteborgs Konstnämnd. Statens Konstråd. Litteratur: Fragment av tid och rum - Antiken i konstnärligt ljus, utgiven av Paul Åström förlag, Ögonblick av närvaro, Torsten Bergmarks antologi, utgiven av Gidlunds förlag, Möten med tid och människor, utgiven av Tre böcker förlag. Dikter, prosatexter och teckningar från resor. Och det hände sig vid den tiden, utgiven av Dialogos förlag AB. Utgivit boken - Röster ur teaterrummet - Samtal uppåt väggarna, Tre böckers förlag.
Han har sedan 1979 verkat som konstkritiker, framför allt i dagspressen.
Bild: Professor Gesmundos skjorta, Rom 1944.


LENNART DIDOFF finns ocksÃ¥ pä Svenskakonstnarer.se »