ALBIN HAMBERG

ALBIN HAMBERG
Keramiker och formgivare. Född 1875 i Höganäs, död där 1968. Hans farfar kom från ett barnhus i Göteborg till Höganäs för att arbeta i gruvan och hans far gick i samma fotspår. Han fick anställning vid kärlfabriken på Höganäsbolaget redan i unga år. Det behövdes en teckningskunnig person för drejning, modellering och glasering. Utbildning: 1895 studerade han lustreteknik vid Kählers lergodsfabrik i Danmark. Han lärde sig också fabrikens kärldekorer i form av djur som stiger upp ur ytan. Framförallt specialiserade han sig på grodor, som han hade som levande modeller. 1987 gick han en treårig utbildning på Tekniska skolan i Stockholm. Åren på skolan betydde mycket för hans utveckling. Genom skolan fick han kontakt med The Studio, en av de mest betydande engelska tidskrifterna på den tiden. Kontakten med The Studio var en av huvudorsakerna till kärlfabrikens moderna produktion under 1900-talets första decennium. Två år senare anställdes han igen på Höganäsbolaget. Produktionen vid sekelskiftet kom i hög grad att domineras av hans tidsenliga kollektion och en jugendstil växte fram. År 1900 startade han en teknisk aftonskola i Höganäs. Där undervisade han själv i modellering och teckning. Senare ombildades skolan till Höganäs yrkesskola, som levde kvar till slutet av 1970-talet. 1914 slutade han sin anställning som modellör vid kärlfabriken och startade som egen keramiker. Vid sidan av Höganäs yrkesskola tog han också initiativet till Hantverksföreningen och Höganäs Museum. Han var lärare i keramik för Yngve Blixt och John Andersson vid Höganäs bolaget. Redan 1919 tog han initiativet till en trädgårdsutställning i Höganäs, samt initiativtagare till den stora Höganäsutställningen 1928.
Bild: Kanna i jugendstil.


Mer info om ALBIN HAMBERG»