AXEL KLEIMER

AXEL KLEIMER
Bildkonstnär. (AXEL Bernhard). Född 1881 i Kristianstad, död i Malmö 1945. Barndoms och skoltid tillbringade han i hemmet, på vintrarna i Kristianstad, om somrarna i Hammarslund. Han tog studenten 1901, med goda betyg. . Efter militärtjänstgöringen i Landskrona följde han sin lockelse att få ägna sitt liv åt konsten och sökte in till Konstakademien. Han studerade därefter vid Konstakademien i Stockholm. Han utvecklade snart ett nära kamratskap med flera av kollegorna, Hugo Carlberg och Axel Kulle, liksom också senare John Bauer och Ester Almqvist som stod honom alldeles särskilt nära. Efter Akademitiden begav han sig utomlands. Han for först till Frankrike, där han ett tag studerade vid Colarossi i Paris, men han gav sig snart också vidare till Normandie där han målade flera studier över byar och landskap, som vittnar om ett nytt intresse för hur ytor och färgplan kan samverka. 1907 reste han till USA där han hade en äldre bror. Här arbetade han som dekorationsmålare men han målade även ett par porträtt. Hans sista anställning i Amerika var hos Birch-Field and Company, där han gjorde teckningar för annonser och målade plakat. I juni 1910 reste han hem igen för ett liv tillsammans med livskamraten Thelma Pauline Holgersson. De slog sig ned i Malmö men han förlorade aldrig kontakten med Kristianstad och sina anhöriga, där. Fortfarande fann han i Kristianstadstrakten också motiv för sina målningar. Trots att han verkade i och upplevde, en tid där konstens uttrycksformer förvandlades och undersöktes från helt nya, omvälvande vinklar så tog han inga egentliga intryck av de modernistiska landvinningarna. Han förblev sin egen realistiska naturiakttagelse trogen. Han arbetade övervägande med små dukar och han målade i ett realistiskt maner landskap från Skåne, stadsbilder från Malmö och Kristianstad. 1906 avslutade han sina Akademistudier. Samma år målar han ett porträtt av författaren Gustav Hellström, som numera hänger i ett sammanträdesrum på Kristianstads Stadsbibliotek. Han slog igenom 1916 vid en utställning i Skånes Konstförening, där alla de tio verk som han visade såldes. 1919 gjorde han en utställning på Gummessons i Stockholm. Av övriga viktiga utställningar kan nämnas Malmö museum 1928, Malmö Rådhuset 1928 och i SDS-hallen 1940 och 1941. En minnesutställning visades 1946 i både Kristianstad och Malmö. Hans bilder har numera också ett stort kulturhistoriskt värde, eftersom flera av de motiv som han har avbildat inte längre finns kvar. Eller att de platser som han valt ut har genomgått stora förändringar. Utblickarna över olika landskap varvade han också med porträtt och interiörbilder från bland annat det egna hemmet, Kleimershus vid Fridhem i Malmö, där han målade hustrun Thelma vid flygeln, eller där han låter betraktaren blicka rakt in i hemmets rumsbildningar. Hans sista tid präglades av sjukdom och i ett sent porträtt – som fanns i hans kvarlåtenskap tillsammans med några blyertsanteckningar, kallade, Framför en solnedgång, möter vi blicken hos en mer plågad, men fortfarande beslutsam man.
1926-1927 illustrerade han H C Andersens sagor och berättelser i ny översättning och året efter gav han ut albumet, Malmöbilder. 12 målningar, med färgreproduktioner efter egna verk.
Bild: Fiskegummor och fiskare vid havet, 1922. Oljemålning på pannå.