HANS Henrik ÅNGSÄTER

HANS Henrik ÅNGSÄTER
Bildkonstnär, född 1935 i Ljusdal, Hälsingland. Autodidakt.
Han målar pastost, naivistiska figurkompositioner.
Representerad: Hälsinglands museum i Hudiksvall, Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala, Folkets Hus i Göteborg, Umeå Stad, Prins Eugens Waldemarsudde, samt i Hans Majestät Konungens samlingar.

Bild: Självporträtt, olja.