OSKAR HALLEBORG

OSKAR HALLEBORG
Bildkonstnär och tecknare. Född 1882 i Halleboda, Råggärds socken i Dalsland, död 1830 i Umeå. Som barn snidade han fåglar och hästar, som han sålde, eller skänkte bort till sina kamrater. Han var mycket ung när han flyttade till en syster i Norge där han började i stenhuggarlära. När han tröttnat på det, gick han till sjöss som däckspojke på ett segelfartyg i två år och när fartyget förliste i Nordsjön, blev han räddad efter tre dagar, av fiskare från Grimsby. Han var då 18 år. Under något år var han skomakargesäll och 1902 tog han värvning och kom på det viset till Sollefteå. Han gick sedan underofficersutbildning på Svea Livgarde, då förlagt på Linnégatan 87, i Stockholm. Han återvände till regementet i Sollefteå. Redan i Stockholm hade han på sin fritid blivit intresserad av konst och köpt målarfärg. Han målade på sin fritid och 1907 tog han avsked. Så började en svår period för honom. Han tog allehanda småjobb, målade och sålde några tavlor. 1914 ljusnade det. Han fann sin tillkommande, konstnären Hildur Nordwall-Halleborg 1894-1984 och kom i kontakt med en sjökapten, som tog honom med till London. En tavla med motiv från Themsen fick han sålt till en engelsk sjökapten. När han återvänt till Stockholm på hösten 1914 började han måla tavlor med motiv från, Djurgården och Ladugårdsgärde. Han fick dem sålda genom en konsthandlare. Familjen flyttade till Nordsjö i Västerbotten 1915 och han försörjde sig och sin familj genom att måla möbler och var verksam där hela sitt liv. Utställningar:1919 hade han sin första utställning i Luleå. Han fick bra kritik och hans målningar såldes. Nästa år ställde han ut i Umeå, med samma resultat. Han ställde ut ett flertal gånger i Sundsvall och Östersund. Sin första utställning i Stockholm hade han 1927 och återkom senare några gånger, senast i Konstnärshuset 1929. Under sina sista år kom han tillbaka till sin hembyggd och ställde ut där och på Dalslands Gille i Göteborg, vid deras högtidssammanträde 1929. Han gick hastigt bort året därpå. Han efterlämnade ingen stor produktion. En minnesutställning anordnades i Åmål våren 1939.
Bild: Landskap med regnbåge, olja.