SIGNE HAMMARSTEN JANSSON

SIGNE HAMMARSTEN JANSSON
Bildkonstnär illustratör. Född 1882 i Hannäs, död 1970 i Borgå Finland. Maka till skulptören Viktor Jansson 1913 och mor till konstnären och författaren Tove Jansson.
Hon arbetade vid Finlands Banks sedeltryckeri, men verkade även som illustratör och skämttecknare. Hon formgav sammanlagt 173 finländska frimärken, men även sedlar och obligationsbrev. Som karikatyrtecknare använde hon signaturen, Ham.
Bild: En beskuren version av hennes teckning Per Albin leker - eller Sveriges andra Poltava. Teckningen publicerades ursprungligen 1925 i den finlandssvenska skämttidningen Garm, med anledning av Sveriges dåvarande försvarsminister Per Albin Hanssons nedrustningspolitik.


Mer info om SIGNE HAMMARSTEN JANSSON»