RUNE ÖSTENSSON

RUNE ÖSTENSSON
Bildkonstnär. Född 1930 i Östergötland, död 2022. Utbildning: Privat. Han har gjort ett antal arbetsresor i Europa, samt även en Jordenruntresa. Han har under en tioårsperiod skildrat stränder och klippor på Bornholm. Han har arbetat som konservator för ett antal försäkringsbolag. Representerad: på Landsting, i Kommuner, sjukhus, hotell och restauranger.
Bild:Olja på pannå.