FOLKE HAMMARSTEN

FOLKE HAMMARSTEN
Bildkonstnär och inredningsarkitekt. Född 1943 i Jämtland. Bosatt i Västerås. Utbildning: Han studerade till inredningsarkitekt, därefter på konstskola i Västerås. I övrigt danad av livets vedermödor och glädjestunder. Det tillfälliga, intuitiva och spontana styr i hög grad hans måleri. Anslaget är sökande och eftertänksamt. Processen är lång, förvirrad, smärtsam och glädjefylld. Avslutandet kort och explosivt. Den skapande tanken tänds i ett oväntat möte och han anser, att gåtfullheten är konstverkets själ. Utställningar: Separatutställningar: Bild & Form i Västerås 1987 och 1997. Samlingsutställningar: Västerås Konstmuseum. Karlstads Konstmuseum. Köpings Konsthall. Fagersta Konsthall. KC Göteborg. Representerad: Västerås Kommun, Västmanlands Läns Landsting, Västerås Konstmuseum Karlstad Kommun
Medlemskap: i Västerås Konstnärsförening.
Bild: Fågelkvinna, olja.