* ZANDT

* ZANDT
Konstnärspseudonym under 1930-40 talen för Gustaf Andersson, senare Börtner.
För mer utförlig biografi se under Börtner.