SOLWEIG JANSSON

SOLWEIG JANSSON
Bildkonstnär, tecknare, grafiker, skulptör.. Bosatt i Karlshamn. Hon har studerat pedagogisk, konstnärlig utbildning vid Bildlärarinstitutet 1969-1974, Konstfack i måleri 1970-1971. Stockholms Universitet, konstvetenskap 1977. Stockholms Universitet, musikvetenskap 1989. Uppsala Universitet, kulturantropologi 1978. Praktiskt bildarbete med barn 1995. Konstakademin i Stockholm, monumentalavdelningen 1997 – 1998. Högtrycksgrafik 1980, Koppargrafik 1980, Seriegrafi 1983, Reproteknik 1983, Koppargrafik, flerfärgstryck 1988. Handgjort papper 1988, Metallemaljering 1988. Fotodokumentation 1989. Inom och utomhusutsmyckning 1990. Screentryck 1993, Mosaik, Konstfack 1995. Försäljningsteknik för frilansare 2000. Vägens visuella gestaltning 2003. Hemsideproduktion 2005, samt ljussättning av det offentliga rummet 2006.
Hon arbetar med måleri, teckning, grafik, collage, emalj, lera, vax, gips, mosaik samt betong och glasgjutning. I hennes gestaltande arbete har hon intresserat sig för naturens former, formers rytmik, ljusets rytmik, inre, och yttre, rörelse och att synliggöra inre tillstånd. Hon arbetar gärna med offentlig miljö, där människor vistas och arbetar. Hon har periodvis skapat, och medarbetat i konstnärliga projekt där hon handlett människor i olika åldrar, samt producerat olika sorters utställningar och vill också gärna arbeta gränsöverskridande mot musik, text rörelse och rummet.
Utställningar: Kulturhuset, Stockholm, På Papper 1989. Karlshamns Konsthall, Emalj & Papper 1990. Sölvesborgs Konsthall, Blekingar 1993. Karlshamns Konsthall, Höstsalong . Kulturhuset, Stockholm, Spår av Stad. Blekinge läns museum, Blekingar 1995. Nordisk Teckningstriennal. Nordisk Emaljtriennal, Ronneby Kulturcentrum, 1996. Båtmanskasernen, Karlskrona 1997. Konstakademin i Stockholm 1998. Konstnärshuset, Stockholm 2001. Ronneby Kulturcentrum, Konstrundan i Blekinge. Borås Konsthall. Konstnärshuset, Stockholm 2002. Massmanska Kvarnen, Ronneby, Konstrundan i Blekinge. Karlshamns Konsthall, Konstrundan i Blekinge 2003. Blekinge Tekniska Högskola, installation. Vägens Visuella Gestaltning, Kristianstad, Alnarp, Malmö. Bygdegårdarnas Riksförbund, Konst åt alla 2004. Alupka Palace, Ukraina, Blekinge KRO. Kulturhuset, Stockholm, EN VAR. Invigning av skulpturen, Smultronstenar vid väg 29, 2005. Massmanska Kvarnen, Ronneby. Ronneby Kulturcentrum, Konstrundan i Blekinge. Massmanska kvarnen, Ronneby, två våningar konst 2006. Ronneby Kulturcentrum, Konstrundan i Blekinge. KRO i Massmanska kvarnen, Klappat och klart. Ljusinstallation Hoglands park, Karlskrona, samt Hinsetunneln i Karlshamn.
Representerad: Blekinge Läns Landsting. Karlshamns Kommun, Statens Vägverk, Region Sydöst.
Stipendier: Statens Bildkonstnärsfond 1995. Blekinge Läns Landsting1996.
Bild: Snäcka, akryl 2008.