JOHAN CHRISTIAN DAHL CLAUSSEN

JOHAN CHRISTIAN DAHL CLAUSSEN
Bildkonstnär. Född 1788 i Bergen, död 1857 i Dresden. Han var en norsk landskapsmålare. Efter utbildning som hantverks och dekorationsmålare i hemstaden Bergen 1803–1809, var han elev vid Kunstakademiet i Köpenhamn 1811–1817. År 1818 kom han till Dresden, där han, med avbrott för återkommande studieresor i Norge och en Italienvistelse 1820–1921, vistades under resten av sitt liv. Han påverkades tidigt av holländska mästare och i Köpenhamn tog han också intryck av den unge Christoffer W Eckersberg, född 1783-1853.
År 1824 blev han professor vid Konstakademin i Dresden, där han också knöt nära vänskapsband med landskapsmålaren C. D. Friedrich, vars respekt för naturens väsen han delade, men till skillnad från denne uttryckte han detta mindre genom symboler än genom att visa naturens egen storhet, som i Fra Lyshornet, 1836. I oljestudier av moln och himmel visar han närmast meteorologisk precision. Hans intresse för norsk historia resulterade i bilder, som Vinter ved Sognefjord, 1827, där fjällmassiv bildar bakgrund till en bautasten. Han var starkt intresserad av kulturminnesvård och verkade för bevarandet av de norska stavkyrkorna.
Bild: Dresden, Frauenkirche i månsken, 1839.