SIMEON ÖQUIST

SIMEON ÖQUIST
Bildkonstnär, född 1868 i Sundsvall, död 1955 i Sundbyberg. Han växte upp på Eriksdal, som ligger 6 km från Stornäset på Alnön. Han sökte upp Konstakademins direktör professor August Malmström ute i hans sommarlya vid Rotebro, som frågade honom vad han tänkt ägna sig åt. Han svarade då, att han ligger mest åt porträttmålning, men tycker mest om historiemålning. Han lämnade honom då anvisning till en teckningslärare Gustaf Krehl, som bodde vid Pilgatan på Söder, samt uppgift på fordringarna för inträde i Konstakademiens läroverk. Han började rita med svartkrita antika gipser, samt skuggade klotsar. Han hade sagt om ett antikt, kvinnligt ansikte han tecknat,- Jag har i många år varit lärare vid Tekniska Skolan, men aldrig förrän nu, sett detta ansikte porträttlikt. Och om den största klotsritningen sade han, - Den här ritningen tror inte professorerna att herr Öquist har gjort själv. Han studerade vid Konstakademien i Stockholm för Georg von Rosen, Julius Kronberg och Oscar Björk, från höstterminen 1888 till vårterminen 1891. Han tillhörde Konstakademin till 1893 och hade som kollegor och vänner, professor Hjortsberg, tvillingbröderna Bernhard och Emil Österman, Emerik Stenberg och Pelle Svedlund. Han skulle sluta sina akadiemiår genom att göra arbetsresor, men han stannade hemma i Sverige. Trots sin konstnärliga förmåga drogs han dock till lugnare förvärv och köpte en egendom i Medelpad.
Han blev sålunda jordbrukare, men under sin jordbrukaretid kunde han inte helt lämna måleriet. Hans sökande ande var icke tillfreds med det lugna arbetet. Hans kraft måste söka sig utlopp, och den fick utlopp i ett, som blev med åren allt intensivare arbete och efter flera års tid, övergick han helt och hållet till konstnärligt skapande.
Han målade porträtt av kända personer som Konung Gustaf den V, ett i generalsuniform och ett i Carl XIII-ordens riddaredrägt, Det ena porträttet målades till Drottning Victorias 50-årsdag och tillhörde hennes samling. Det andra, som föreställer Gustav V som frimurarordens styrande mästare, målades 1913 och avtäcktes den 26 april samma år i frimurargårdens palats på Blasieholmen, där det hänger i ordens sessionsrum. Han målade åtskilliga regementschefer, Leijonhufvud, Fallenius, Carleson, kommunalförvaltningsmän i Solna, Sundbyberg, Sundsvall och privata porträtt, Friherre de Geer, kammarrättsrådet Joh. Östberg, borgarrådet Juhlin-Dannfeldt, Doktor K. A. Friis, Riksdagsman Kanust från Sundsvall, Prosten Erik Bore, Ryttmästaren, friherre Gösta de Geer, och Kaptenen, friherren Gerard de Geer.
Han hade även framgång med sina genretavlor, landskap och vykort.

Bild: Lapporten, olja 1923.


Mer info om SIMEON ÖQUIST»