ERIK HALLBLAD

ERIK HALLBLAD
Bildkonstnär restauratör, konservator, född i Falun 1720, död 1814. Hans föräldrar var Melker Melkersson och Brita Mattsdotter Rahm. I Stockholm blev han under 8 år tid undervisad av porträttmålaren Olof Arenius, 1701-1766.
Därefter började han måla porträtt för egen räkning, men i synnerhet renovera äldre tavlor, i vilken konst han uppnådde en färdighet, som gjorde honom ryktbar långt utanför Sveriges gränser.
Då han i tidningarna sett, att en fransman, vid namn Pican, upptäckt hemligheten med att flytta över gamla målningar på ny duk, så testade han metoden och lyckades så bra, att han ansågs vara mästare på det. Slutligen kunde han med lätthet transportera målningar på trä och koppar, ja till och med en freskomålning i ett av taken på Stockholms Slott, kunde han flytta över till ett nyuppfört tak.
I Tyskland och Danmark var hans rykte som restauratör mycket stort och han mottog ofta porträtt och tavlor därifrån, för att renovera. Han betraktades som en av Europas skickligaste restauratörer.
Representerad: i Uppsala Universitetsbiblotek, Länsmuseet Västernorrland, Murberget..
Han blev 1773 ledare av Målare och Bildhuggareakademin, fick 1795 professors namn och värdighet och var 1796–1799, Kungliga Akademiens skattmästare.

Bild: Konstnären Erik Hallblad i siluett.


Mer info om ERIK HALLBLAD»