SILJA REINIUS JANSSON

SILJA REINIUS JANSSON
Bildkonstnär, grafiker. Född 1939 i Stockholm, Hon studerade vid Konstfackskolan 1957-1961, samt vid Konstakademin i Stockholm 1962-1967.
Utställningar: separat, i Stockholm, Gröna Paletten 1967. Konstnärshusets Grafikgalleri 1971, Malmö Konstnärscentrum 1971.
Representerad: Södertälje Konsthall 1974.