EVALD HANSEN

EVALD HANSEN
Dansk-svensk xylograf, träsnidare, gravör och illustratör. (EVALD VALDEMAR). Född 14 november 1840 i Tårnby i Danmark, nu en förort till Köpenhamn, död 13 juni 1920 i Landskrona. Han studerade i Köpenhamn. Han var verksam i Leipzig och Düsseldorf, flyttade 1864 till Stockholm och arbetade där för Ny illustrerad tidning och för Vitterhetsakademien. Han gjorde många träsnitt till arkeologen Oscar Montelius’ La civilisation primitive en Italie, 1895 och andra världsberömda verk.
Bild: Anna-Maria Lenngren, ur Familjejournalen.


Mer info om EVALD HANSEN»